110 ГОДИНА НАСТАВЕ ФИЗИЧКЕ ХЕМИЈЕ НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ


Физичка хемија је као наука базирана на три основна принципа: термодинамичком, који се ослања на разматрању великог броја честица у равнотежи; кинетичком, којим се проучава хемијска промена током времена, и молекулско-структурном којим се на основу квантне теорије изучавају уређења атома и електрона у молекулима. Физичка хемија развија фундаменталне и експерименталне основе за разумевање на атомском и молекулском нивоу особине материјала, процеса и знања која су важна у скоро свим областима хемије, хемијског инжењерства, фармације па и молекуларне медицине.
 

Физичкохемијска истраживања захтевају префињене инструменте и најсавременије рачунаре, неопходне за молекулске симулације које су најмоћнији алат за развој нових лекова. Када, на пример, уђете у физичкохемијску лабораторију видећете најразличитије спектрометре (НМР, ЕПР, спектрометре маса итд.), микроскопе који имају резолуцију на атомском или молекулском нивоу, различите типове хроматографа, ласера, дифракционих и других уређаја без којих је немогућ развој савремених технологија.

Физичка хемија у свету па и код нас традиционално образује студенте тако да поседују знања и вештине које их усмеравају према различитим областима истраживања. Мултидисциплинарност и интердисциплинарност омогућавају физикохемичарима да раде у истраживачким и аналитичким лабораторијама, на развоју нових материјала, процеса, метода и сензора, да буду део тимова који се баве изучавањем и спречавањем загађивања животне средине.


Преузмите слике у пуној резолуцији


Преузмите књигу 110 година ФФХ

 

Физикохемичари раде у бројним индустријским областима и учествују у формирању нових производа. Тако су рецимо, захваљујући разумевању међумолекулских интеракција које су основа деловања површински активних материја настали бројни производи не само у козметичкој индустрији, производњи средстава за прање, чишћење и квашење већ и најсавременијим областима нанотехнологије: самочистеће тканине и стакла, самообнављајући и други материјали.

Физикохемичари се могу запошљавати у различитим областима, у скоро свакој индустрији од фармацеутске, керамичке, електронске, индустрије која има за основ каталитичке процесе (петрохемија, производња пластичних и полимерних материјала, вештачких ђубрива итд.) или је заснована на колоидним особинама материјала (индустрија хране, козметичка индустрија), као и у образовним установама, јавном сектору и различитим државним агенцијама које се баве заштитом животне средине или заштитом од зрачења.

Физичкохемијска истраживања су присутна у бројним областима од биохемије, особине материјала па све до развоја квантних компјутера. Физикохемичари би данас желели да разреше тако фантастичне мистерије као што је како се у протеинима формирају активни центри, како комплексне наноструктуре формирају своје особине, како раде молекуларни мотори, или како глобални феномени утичу на озонску рупу.

Гилберт Њутн Луис је једном рекао: „Физичка хемија је све што је интересантно“, сигурни смо да овај мото следе генерације студената које су завршиле студије физичке хемије и које данас са нама обележавају овај значајан јубилеј Универзитета у Београду.

Универзитет у Београду, Факултет за физичку хемију
Студентски трг 12-16
11000 Београд
Тел: +381-11-3284012
Факс: +381-11-2187133

milos@ffh.bg.ac.rs