ОбавештењаНовостиЈавне набавкеЗанимљивости
14.02.2017.
ЈНМВ 1.1.1/2017, Лабораторијскa опрема и уређаји за пројекат НАТО-ДУРАПЕМ - Потенциост
 • 14.02.2017. - Позив за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности: PDF
 • 14.02.2017. - Конкурсна документација: ZIP
 • 28.02.2017. - Одлука о додели уговора: PDF
 • =Link ka portalu uprave za javnu nabavku
06.12.2016.
ЈНМВ 11/2016, Хемикалије за наставу и научна истраживања
 • 06.12.2016. - Позив за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности: PDF
 • 06.12.2016. - Конкурсна документација: ZIP
 • 16.12.2016. - Одлука о додели уговора: PDF
 • 16.12.2016. - Одлука о обустави поступка: PDF
 • =Link ka portalu uprave za javnu nabavku
05.12.2016.
ЈНМВ 02/2016, Лабораторијско стакло, ситна опрема и потрошни материјал за наставу и научна истраживања
 • 05.12.2016. - Позив за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности: PDF
 • 05.12.2016. - Конкурсна документација: ZIP
 • 16.12.2016. - Одлука о додели уговора: PDF
 • 16.12.2016. - Одлука о обустави поступка: PDF
 • =Link ka portalu uprave za javnu nabavku
02.12.2016.
ЈНМВ 14/2016, Лабораторијска опрема и уређаји за научна истраживања МПНТР
 • 02.12.2016. - Позив за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности: PDF
 • 02.12.2016. - Конкурсна документација: ZIP
 • 16.12.2016. - Одлука о додели уговора: PDF
 • 16.12.2016. - Одлука о обустави поступка: PDF
 • =Link ka portalu uprave za javnu nabavku
29.11.2016.
ЈНМВ 05/2016, Опрема за унапређење квалитета наставе на основним академским студијама - поновљени поступак
 • 29.11.2016. - Позив за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности: PDF
 • 29.11.2016. - Конкурсна документација: ZIP
 • 14.11.2016. - Одлука о додели уговора: PDF
 • Link ka portalu uprave za javnu nabavku
31.10.2016.
Јавна набавка мале вредности бр. 05/2016, Опрема за унапређење квалитета наставе на основним академским студијама
 • 31.10.2016. - Позив за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности: PDF
 • 31.10.2016. - Конкурсна документација: ZIP
 • 14.11.2016. - Одлука о додели уговора: PDF
 • 14.11.2016. - Одлука о обустави поступка: PDF
 • 30.11.2016. - Обавештење о закљученом уговору, Партије 2, 3 и 5: PDF
 • 30.11.2016. - Обавештење о обустави поступка јавне набавке, Партије 1 и 4: PDF
 • Link ka portalu uprave za javnu nabavku
03.10.2016.
Јавна набавка мале вредности бр. 01/2016, Хемикалије за наставу и научна истраживања - поновљени поступак
 • 03.10.2016. - Позив за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности: PDF
 • 03.10.2016. - Конкурсна документација: ZIP
 • 10.10.2016. - Питања и одговори: PDF
 • 19.10.2016. - Одлука о додели уговора: PDF
 • 22.6.2016. - Одлука о додели уговора: PDF
 • Link ka portalu uprave za javnu nabavku
27.06.2016
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. 06/2016 - Разне специфичне хемикалије за пројекат НАТО ЕАП.СФППП 984925
 • 27.06.2016. - Позив за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности: PDF
 • 27.06.2016. - Конкурсна документација: ZIP
 • 08.07.2016. - Одлука о додели уговора, Партија 2 и 3: PDF
 • 08.07.2016. - Одлука о обустави поступка, Партија 1: PDF
 • 20.07.2016. - Обавештење о обустави поступка, Партија 1: PDF
 • 20.07.2016. - Обавештење о закљученом уговору, Партија 2 и 3: PDF
7.6.2016.
Јавна набавка мале вредности бр. 01/2016, Хемикалије за наставу и научна истраживања
 • 7.6.2016. - Позив за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности: PDF
 • 7.6.2016. - Конкурсна документација: ZIP
 • 13.6.2016. - Питања и одговори: PDF
 • 20.6.2016. - Одлука о додели уговора: PDF
 • 20.6.2016. - Одлука о обустави поступка: PDF
 • 22.6.2016. - Одлука о додели уговора: PDF
 • 22.6.2016. - Одлука о обустави поступка: PDF
 • 07.07.2016. - Обавештење о закљученом уговору, Партије 2, 3 и 5: PDF
 • 07.07.2016. - Обавештење о обустави поступка јавне набавке, Партије 1 и 4: PDF
План јавних набавки
9.12.2015.
Јавна набавка мале вредности бр. 7/2015 - Материјал за науку - лабораторијско стакло, ситна опрема и потрошни материјал
 • 9.12.2015. - Позив за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности: PDF
 • 9.12.2015. - Конкурсна документација: ZIP
 • 18.12.2015. - Одлука о додели уговора: PDF
 • 29.12.2015. - Обавештење о закљученом уговору за партију 1: PDF
 • 29.12.2015. - Обавештење о закљученом уговору за партију 2: PDF
7.12.2015.
Јавна набавка мале вредности бр. 4/2015 - Материјал за науку - хемикалије
 • 7.12.2015. - Позив за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности: PDF
 • 7.12.2015. - Конкурсна документација: ZIP
 • 11.12.2015. - Питања и одговори: PDF
 • 17.12.2015. - Одлука о додели уговора: PDF
 • 28.12.2015. - Обавештење о закљученом уговору: PDF
4.12.2015.
Јавна набавка мале вредности бр. 17/2015 - Рачунари и рачунарска опрема за пројекат NATO EAP.CFPPP 984925
 • 4.12.2015. - Позив за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности: PDF
 • 4.12.2015. - Конкурсна документација: ZIP
 • 14.12.2015. - Одлука о додели уговора: PDF
 • 28.12.2015. - Обавештење о закљученом уговору: PDF
30.11.2015.
Јавна набавка мале вредности бр. 12/2015 - Рачунари и рачунарска опрема за научна истраживања
 • 30.11.2015. - Позив за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности: PDF
 • 30.11.2015. - Конкурсна документација: ZIP
 • 11.12.2015. - Одлука о додели уговора: PDF
 • 21.12.2015. - Обавештење о закљученом уговору: PDF
27.11.2015.
Јавна набавка мале вредности бр. 11/2015 - Рачунари и рачунарска опрема за научна истраживања
 • 27.11.2015. - Позив за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности: PDF
 • 27.11.2015. - Конкурсна документација: ZIP
 • 4.12.2015. - Питања и одговори: PDF
 • 10.12.2015. - Одлука о додели уговора: PDF
 • 28.12.2015. - Обавештење о закљученом уговору: PDF
27.11.2015.
Јавна набавка мале вредности бр. 10/2015 - Рачунари и рачунарска опрема за потребе факултета
 • 27.11.2015. - Позив за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности: PDF
 • 27.11.2015. - Конкурсна документација: ZIP
 • 8.12.2015. - Одлука о додели уговора: PDF
 • 21.12.2015. - Обавештење о закљученом уговору за партију 1: PDF
 • 21.12.2015. - Обавештење о закљученом уговору за партије 2, 4, 5, 6 и 8: PDF
 • 28.12.2015. - Обавештење о закљученом уговору за партије 3 и 7: PDF
13.11.2015.
Јавна набавка мале вредности бр. 3/2015 - Материјал за науку - хемикалије
 • 13.11.2015. - Позив за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности: PDF
 • 13.11.2015. - Конкурсна документација: ZIP
 • 26.11.2015. - Одлука о додели уговора: PDF
 • 2.12.2015. - Обавештење о закљученом уговору: PDF
10.11.2015.
Јавна набавка мале вредности бр. 8/2015 - Материјал за образовање - Хемикалије
 • 10.11.2015. - Позив за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности: PDF
 • 10.11.2015. - Конкурсна документација: ZIP
 • 13.11.2015. - Обавештење о продужењу рока за подношење понуда: PDF
 • 13.11.2015. - Конкурсна документација: ZIP
 • 18.11.2015. - Питања и одговори: PDF
 • 19.11.2015. - Питања и одговори: PDF
 • 2.12.2015. - Одлука о додели уговора: PDF
 • 11.12.2015. - Обавештење о закљученом уговору: PDF
6.7.2015.
Јавна набавка мале вредности бр. 14/2015 - Штампање књига и уџбеника
 • 6.7.2015. - Позив за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности: PDF
 • 6.7.2015. - Конкурсна документација: DOCX
 • 31.7.2015. - Обавештење о закљученом уговору: PDF
21.4.2015.
Јавна набавка мале вредности бр. 5/2015 - Материјал за науку - Лабораторијско стакло, ситна опрема и потрошни материјал
 • 11.6.2015. - Позив за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности: PDF
 • 11.6.2015. - Конкурсна документација: ZIP
 • 3.7.2015. - Обавештење о закљученом уговору: PDF
4.6.2015.
Јавна набавка мале вредности бр. 9/2015 - Лабораторијско стакло, ситна опрема и потрошни материјал
 • 4.6.2015. - Позив за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности: PDF
 • 4.6.2015. - Конкурсна документација: ZIP
 • 9.6.2015. - Питања и одговори: PDF
 • 30.6.2015. - Обавештење о закљученом уговору: PDF
29.5.2015.
Позив за подношење понуда у поступку Јавне набавке мале вредности бр. 16/2015 - Радови на адаптацији тоалета
 • 29.5.2015. - Конкурсна документација: ZIP
 • 4.6.2015. - Питања и одговори: PDF
 • 5.6.2015. - Питања и одговори: PDF
 • 9.6.2015. - Обавештење о продужењу рока за подношење понуда: PDF
 • 9.6.2015. - Конкурсна документација: ZIP
 • 10.6.2015. - Питања и одговори: PDF
 • 7.7.2015. - Обавештење о закљученом уговору: PDF
15.5.2015.
Јавна набавка мале вредности бр. 2/2015 - Материјал за науку - хемикалије
 • 15.5.2015. - Позив за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности: PDF
 • 15.5.2015. - Конкурсна документација: ZIP
 • 20.5.2015. - Питања и одговори: PDF
 • 5.6.2015. - Обавештење о закљученом уговору: PDF
21.4.2015.
Јавна набавка мале вредности бр. 8/2015 - Материјал за образовање - хемикалије
 • 21.4.2015. - Позив за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности: PDF
 • 21.4.2015. - Конкурсна документација: ZIP
 • 24.4.2015. - Питања и одговори: PDF
 • 8.5.2015. - Одлука о обустави поступка ЈНМВ: PDF
26.11.2014.
Јавна набавка мале вредности бр. 64/6 - Набавка лабораторијске опреме за наставу

Конкурсна документација је измењена. Нови рок за достављање понуда је 10.12.2014. године до 12.00 часова.

 • 26.11.2014. - Позив за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности: PDF
 • 26.11.2014. - Конкурсна документација: PDF, DOCX
 • 28.11.2014. - Обавештење о продужењу рока за подношење понуда: PDF
 • 28.11.2014. - Конкурсна документација: PDF, DOCX
 • 2.12.2014. - Питања и одговори: PDF
 • 2.12.2014. - Обавештење о продужењу рока за подношење понуда: PDF
 • 2.12.2014. - Конкурсна документација: PDF, DOCX
 • 30.12.2014. - Обавештење о закљученом уговору: PDF
18.11.2014.
Јавна набавка мале вредности бр. 64/12 - Рачунари и рачунарска опрема
 • 18.11.2014. - Позив за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности: PDF
 • 18.11.2014. - Конкурсна документација: PDF, DOCX
 • 21.11.2014. - Питања и одговори: PDF
 • 21.11.2014. - Обавештење о продужењу рока за подношење понуда: PDF
 • 21.11.2014. - Исправљена конкурсна документација: DOCX
 • 30.12.2014. - Обавештење о закљученом уговору: PDF
9.9.2014.
Јавна набавка мале вредности бр. 64/10 - Набавка услуга штампања књига, информатора и плаката - поновљен поступак за партију 4
 • 9.9.2014. - Позив за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности: PDF
 • 9.9.2014. - Конкурсна документација: PDF, DOCX
 • 8.10.2014. - Обавештење о закљученом уговору: PDF
10.7.2014.
Јавна набавка мале вредности бр. 64/10 - Набавка услуга штампања књига, информатора и плаката
 • 10.7.2014. - Позив за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности: PDF
 • 10.7.2014. - Конкурсна документација: PDF, DOCX
 • 14.7.2014. - Питања и одговори: PDF
 • 1.8.2014. - Обавештење о закљученом уговору: PDF
10.7.2014.
Обавештењe везанo за ЈНМВ 64/3 - Хемикалије за наставу и научна истраживања, партија 2
 • Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности: PDF
4.7.2014.
Обавештењe везанo за ЈНМВ 64/3 - Хемикалије за наставу и научна истраживања, партија 3
 • Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности: PDF
3.7.2014.
Обавештењe везанo за ЈНМВ 64/1 - Канцеларијски материјал
 • Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности: PDF
23.5.2014.
Питања и одговори везани за ЈНМВ 64/1, измењена конкурсна документација и обавештење о продужењу рока

Рок за подношење понуда је 2.6.2014. године.

 • Питања и одговори: PDF
 • Обавештење о продужењу рока за подношење понуда: PDF
 • Конкурсна документација: PDF, DOCX

21.5.2014.
Јавна набавка мале вредности бр. 64/3 - Хемикалије за наставу и научна истраживања - поновљени поступак за партије 2 и 3
 • Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности: PDF, DOCX
 • Конкурсна документација: PDF, DOCX
19.5.2014.
Јавна набавка мале вредности бр. 64/1 - Канцеларијски материјал

 • Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности: PDF, DOCX
 • Конкурсна документација: PDF, DOCX

7.5.2014.
Обавештењe везанo за ЈНМВ 64/5 - Рачунари и рачунарска опрема за наставу, науку и техничке службе
 • Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности: PDF
14.4.2014.
Јавна набавка мале вредности бр. 64/2 - Средства за хигијену

Рок за подношење понуда је 28.4.2014. године.

 • Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности: PDF, DOCX
 • Конкурсна документација: PDF, DOCX

9.4.2014.
Обавештења везана за ЈНМВ 64/3 - Хемикалије за наставу и научна истраживања
 • Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности за Партију 1: PDF
 • Обавештење о обустави поступка јавне набавке мале вредности за Партију 2 и Партију 3: PDF
17.3.2014.
Измена конкурсне документације за ЈНМВ 64/4 - Лабораторијско стакло и ситна опрема за наставу и научна истраживања

Рок за предају конкурсне документације помера се за 1. април 2014. године у 12 часова. Такође, дати су одговори на нека додатна питања.

 • Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности: PDF, DOCX
 • Конкурсна документација: PDF, DOCX
 • Питања и одговори: PDF

20.3.2014.
Питања и одговори везани за ЈНМВ 64/4 - Лабораторијско стакло и ситна опрема за наставу и научна истраживања

На захтев (питања) потенцијалних понуђача, овим путем достављамо тражена појашњења (одговоре) у вези са ЈНМВ 64/4, набавка лабораторијског стакла и ситне опреме за наставу и научна истраживања.

питања и одговори
20.3.2014.
Измена конкурсне документације и продужење рока за ЈНМВ 64/5 - Рачунари и рачунарска опрема за наставу, науку и техничке службе

У конкурсној документацији измењен је образац бр. 4 и тачка 14 упутства понуђачима како да сачине понуду. Документација садржи 34 стране. Такође су коначно исправљене грешке у спецификацији опреме које су раније исправљане а које су се због техничких проблема поново појављивале. Молимо понуђаче да обрате пажњу на спецификације опреме.

 • Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности: PDF, DOCX
 • Конкурсна документација: PDF, DOCX

17.3.2014.
Измена конкурсне документације за ЈНМВ 64/5 - Рачунари и рачунарска опрема за наставу, науку и техничке службе

 • Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности: PDF, DOCX
 • Конкурсна документација: PDF, DOCX

17.3.2014.
Измена конкурсне документације за ЈНМВ 64/4 - Лабораторијско стакло и ситна опрема за наставу и научна истраживања

 • Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности: PDF, DOCX
 • Конкурсна документација: PDF, DOCX

14.3.2014.
Јавна набавка мале вредности бр. 64/5 - Рачунари и рачунарска опрема за наставу, науку и техничке службе

 • Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности: PDF, DOCX
 • Конкурсна документација: PDF, DOCX

10.3.2014.
Јавна набавка мале вредности бр. 64/4 - Лабораторијско стакло и ситна опрема за наставу и научна истраживања

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Број: 238/1

Датум: 10. март 2014. године

      На основу члана 39. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр. 124/12), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања услова („Сл.гласник РС“, бр. 29/13), а у вези са Одлуком о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 238/1 од 06. марта 2014. године, достављамо Вам:

П  О  З  И  В

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

      Универзитет у Београду – Факултет за физичку хемију у својству наручиоца позива све заинтересоване  понуђаче да припреме и поднесу писану понуду за јавну набавку мале вредности добара – лабораторијско стакло и ситна опрема за наставу и научна истраживања, ЈНМВ 64/4, интерни број 238/1 у складу са законом, конкурсном документацијом и јавним позивом.

Предмет ЈНМВ: Добра – набавка лабораторијског стакла и ситне опреме за наставу и научна истраживања, редни број јавне набавке 64/4.

Врста поступка: Јавна набавка мале вредности; Врста предмета набавке: добра;

Контакт лице: Радован Георгијевић, службеник за јавне набавке, тел. 011/3336-601

Опис предмета: набавка лабораторијског стакла и ситне опреме потребних за извођење наставе и обављања научних истраживања.

Понуде се припремају у складу са техничким карактеристикама добара које су саставни део конкурсне документације.

Критеријум за доделу Уговора је: најнижа понуђена цена.

Начин преузимања документације:

 • Лично, сваког радног дана од 10.00–15.00 часова на адресу наручиоца – Факултет за физичку хемију, улица Студентски трг 12–16, 11158 Београд;
 • На Порталу јавних набавки;
 • На инернет страници Наручиоца: http://www.ffh.bg.ac.rs/Aktuelno/javne-nabavke.htm

Право учешћа у поступку јавне набавке мале вредности имају сва заинтересована домаћа или страна лица, предузетници или физичка лица, која испуњавају услове из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12) и друге додатне услове предвиђене у конкурсној документацији, а који су детаљније објашњени у Упутству понуђачима како да сачине понуду.

Начин подношења понуде:

Понуде се могу доставити на следећи начин:

 1. поштом, на адресу наручиоца – Факултет за физичку хемију, улица Студентски трг 12–16, 11158 Београд;
 2. лично, сваког радног дана од 10.00–15.00 часова, на адресу наручиоца – Факултет за физичку хемију, улица Студентски трг 12–16, 11158 Београд;
 3. преко овлашћеног представника, сваког радног дана од 10.00–15.00 часова, на адресу наручиоца – Факултет за физичку хемију, улица Студентски трг 12–16, 11158 Београд. Овлашћени представник понуђача је дужан да приликом предаје понуде преда и писмено овлашћење издато од стране понуђача за достављање понуде.

     Рок за подношење понуда је 9 дана од дана објављивања позива, односно најкасније до дана 18. марта 2014. године до 12.00 часова.

Понуде се подносе на адресу: ФАКУЛТЕТ ЗА ФИЗИЧКУ ХЕМИЈУ, 11158 Београд, Студентски трг 12–16, лично или поштом у затвореној коверти са назнаком:

                                    ``ПОНУДА ЗА ЈНМВ 64/4 НЕ ОТВАРАТИ``.

            На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу и телефон понуђача.
            Неблаговремене, непотпуне и незатворене понуде неће бити разматране.

Понуда се подноси на српском језику. Цена у понуди се исказује у динарима.

Цена је фиксна и не може се мењати до коначне реализације уговора.

Понуда мора да важи најмање 30 дана од дана отварања понуде.

Понуда са варијантама није дозвољена.

По истеку рока за подношење понуђач не може повући нити мењати понуду.

У случају да понуду подноси група понуђача, сваки од њих треба да испуњава услове из чл. 75. став 1. од тач. 1) до тач. 4), а додатне услове на начин на који је то одређено у конкурсној документацији, у складу са Законом.

Докази о испуњености услова могу се доставити у неовереним копијама, а наручилац може пре доношења Одлуке о додели Уговора, захтевати од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

О испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. од тач. 1) до тач. 4) ЗЈН-а, понуђачи као доказ могу доставити Изјаву из члана 77. став 4. ЗЈН-а, потписану и печатом оверену од стране овлашћеног лица понуђача, којом под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу потврђује испуњеност истих. Испуњеност услова везано за пословни, финансијски, технички и кадровски капацитет понуђачи, чланови групе понуђача, доказују на начин како је то дефинисано у конкурсној документацији и упутству.

Отварање понуда ће се обавити 18. марта 2014. године у 12.30 часова у соби 336, на Факултету за физичку хемију.

Отварању понуда, без посебног позивања могу присуствовати овлашћени представници понуђача који су дужни да своја писмена овлашћења (са именом, презименом, ЈМБГ, бр. личне карте), потписана и оверена печатом од стране овлашћеног лица понуђача, предају комисији за јавне набавке пре отварања понуда.

Рок за доношење Одлуке о додели Уговора је: у року не дужем од 10 дана од дана отварања понуда.

конкурсна документација (PDF)       конкурсна документација (DOCX)
10.3.2014.
Питања и одговори везани за ЈНМВ 64/3 - Хемикалије за наставу и научна истраживања

На захтев (питања) потенцијалних понуђача, овим путем достављамо тражена појашњења (одговоре) у вези са ЈНМВ 64/3, набавка хемикалија за наставу и научна истраживања.

питања и одговори
4.3.2014.
Јавна набавка мале вредности бр. 64/3 - Хемикалије за наставу и научна истраживања

П  О  З  И  В

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

      Универзитет у Београду – Факултет за физичку хемију у својству наручиоца позива све заинтересоване понуђаче да припреме и поднесу писану понуду за јавну набавку мале вредности добара – хемикалије за наставу и научна истраживања, ЈНМВ 64/3, интерни број 220/1 у складу са законом, конкурсном документацијом и јавним позивом.

Предмет ЈНМВ: Добра – набавка хемикалија за наставу и научна истраживања, редни број јавне набавке 64/3.

Врста поступка: Јавна набавка мале вредности; Врста предмета набавке: добра;

Контакт лице: Радован Георгијевић, службеник за јавне набавке, тел. 011/3336-601

Опис предмета: набавка хемикалија потребних за извођење наставе и обављања научних истраживања.

Понуде се припремају у складу са техничким карактеристикама добара које су саставни део конкурсне документације.

Критеријум за доделу Уговора је: најнижа понуђена цена.

Начин преузимања документације:

 • Лично, сваког радног дана од 10.00–15.00 часова на адресу наручиоца - Факултет за физичку хемију, улица Студентски трг 12-16, 11158 Београд;
 • На Порталу јавних набавки;
 • На инернет страници Наручиоца: http://www.ffh.bg.ac.rs/Aktuelno/javne-nabavke.htm

Право учешћа у поступку јавне набавке мале вредности имају сва заинтересована домаћа или страна лица, предузетници или физичка лица, која испуњавају услове из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12) и друге додатне услове предвиђене у конкурсној документацији, а који су детаљније објашњени у Упутству понуђачима како да сачине понуду.

Начин подношења понуде:

Понуде се могу доставити на следећи начин:

 1. поштом, на адресу наручиоца - Факултет за физичку хемију, улица Студентски трг 12-16, 11158 Београд;
 2. лично, сваког радног дана од 10.00-15.00 часова, на адресу наручиоца - Факултет за физичку хемију, улица Студентски трг 12-16, 11158 Београд;
 3. преко овлашћеног представника, сваког радног дана од 10.00-15.00 часова, на адресу наручиоца - Факултет за физичку хемију, улица Студентски трг 12-16, 11158 Београд. Овлашћени представник понуђача је дужан да приликом предаје понуде преда и писмено овлашћење издато од стране понуђача за достављање понуде.

Рок за подношење понуда је 8 дана од дана објављивања позива, односно најкасније до дана 12. марта 2014. године до 12.00 часова.

Понуде се подносе на адресу: ФАКУЛТЕТ ЗА ФИЗИЧКУ ХЕМИЈУ, 11158 Београд, Студентски трг 12-16, лично или поштом у затвореној коверти са назнаком:

                                   ``ПОНУДА ЗА ЈНМВ 64/3 НЕ ОТВАРАТИ``.

            На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу и телефон понуђача.
            Неблаговремене, непотпуне и незатворене понуде неће бити разматране.

Понуда се подноси на српском језику. Цена у понуди се исказује у динарима.

Цена је фиксна и не може се мењати до коначне реализације уговора.

Понуда мора да важи најмање 30 дана од дана отварања понуде.

Понуда са варијантама није дозвољена.

По истеку рока за подношење понуђач не може повући нити мењати понуду.

У случају да понуду подноси група понуђача, сваки од њих треба да испуњава услове из чл. 75. став 1. од тач. 1) до тач. 4), а додатне услове на начин на који је то одређено у конкурсној документацији, у складу са Законом.

Докази о испуњености услова могу се доставити у неовереним копијама, а наручилац може пре доношења Одлуке о додели Уговора, захтевати од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

О испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. од тач. 1) до тач. 4) ЗЈН-а, понуђачи као доказ могу доставити Изјаву из члана 77. став 4. ЗЈН-а, потписану и печатом оверену од стране овлашћеног лица понуђача, којом под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу потврђује испуњеност истих. Испуњеност услова везано за пословни, финансијски, технички и кадровски капацитет понуђачи, чланови групе понуђача, доказују на начин како је то дефинисано у конкурсној документацији и упутству.

Отварање понуда ће се обавити 12. марта 2014. године у 12.30 часова у соби 336, на Факултету за физичку хемију.

Отварању понуда, без посебног позивања могу присуствовати овлашћени представници понуђача који су дужни да своја писмена овлашћења (са именом, презименом, ЈМБГ, бр. личне карте), потписана и оверена печатом од стране овлашћеног лица понуђача, предају комисији за јавне набавке пре отварања понуда.

Рок за доношење Одлуке о додели Уговора је: у року не дужем од 10 дана од дана отварања понуда.

конкурсна документација
26.9.2013.
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 8 /2013


КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Број: 914/1

Датум: 26. септембар 2013. године

На основу члана 39. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр. 124/12/), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања услова („Сл.гласник РС“, бр. 29/13), а у вези са Одлуком о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 912/1 од 26. септембра 2013. године, достављамо Вам

П О З И В

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Универзитет у Београду – Факултет за физичку хемију у својству наручиоца позива све заинтересоване понуђаче да припреме и поднесу писану понуду за јавну набавку мале вредности услуга – штампање уџбеника Увод у лабораторијски рад , ЈНМВ 8 /2013, интерни број 912/1 у складу са законом, конкурсном документацијом и јавним позивом.

Предмет ЈНМВ: Услуга – штампање уџбеника Увод у лабораторијски рад, редни број јавне набавке 8 /2013.

Врста поступка: Јавна набавка мале вредности ; Врста предмета набавке: услуга ;

Контакт лице: Славица Марковић, правни референт на Факултету, тел. 011/3336-601

Опис предмета: штампање петог издања уџбеника Увод у лабораториски рад

Понуде се припремају у складу са Техничким карактеристикама услуга које су саставни део конкурсне документације .

Критеријум за доделу Уговора је најнижа понуђена цена.

Начин преузимања документације:

-Лично, сваког радног дана од 10,00 – 15,00 часова на адресу наручиоца- Факултет за физичку хемију, улица Студентски трг 12-16, 11158 Београд ;

-На Порталу јавних набавки ;

-На инернет страници Наручиоца: www.ffh.bg.ac.rs

Право учешћа у поступку јавне набавке мале вредности имају сва заинтересована домаћа или страна лица, предузетници или физичка лица, која испуњавају услове из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12/) и друге додатне услове предвиђене у конкурсној документацији, а који су детаљније објашњени у Упутству понуђачима како да сачине понуду.

Начин подношења понуде:

Понуде се могу доставити на следећи начин:

•  поштом, на адресу наручиоца - Факултет за физичку хемију, улица Студентски трг 12-16, 11158 Београд ;

•  лично, сваког радног дана од 10,00-15,00 часова, на адресу наручиоца - Факултет за физичку хемију, улица Студентски трг 12-16, 11158 Београд ;

•  преко овлашћеног представника, сваког радног дана од 10,00-15,00 часова, на адресу наручиоца - Факултет за физичку хемију, улица Студентски трг 12-16, 11158 Београд. Овлашћени представник понуђача је дужан да приликом предаје понуде преда и писмено овлашћење издато од стране понуђача за достављање понуде.

Рок за подношење понуда је 8 дана од дана објављивања позива, односно до дана 04. октобра 2013. године до 12,00 часова.

Понуде се подносе на адресу: ФАКУЛТЕТ ЗА ФИЗИЧКУ ХЕМИЈУ, 11158 Београд, Студентски трг 12-16, лично или поштом у затвореној коверти са назнаком:

`` ПОНУДА ЗА ЈНМВ /2013 НЕ ОТВАРАТИ `` .

На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу и телефон понуђача.

Неблаговремене, непотпуне и незатворене понуде неће бити разматране.

Понуда се подноси на српском језику. Цена у понуди се исказује у динарима.

Цена је фиксна и не може се мењати до коначне реализације уговора.

Понуда мора да важи најмање 30 дана од дана отварања понуде.

Понуда са варијантама није дозвољена.

По истеку рока за подношење понуђач не може повући нити мењати понуду.

У случају да понуду подноси група понуђача, сваки од њих треба да испуњава услове из чл. 75. став 1. од тач. 1) до тач. 4), а додатне услове на начин на који је то одређено у конкурсној документацији, у складу са Законом.

Докази о испуњености услова могу се доставити у неовереним копијама, а наручилац може пре доношења Одлуке о додели Уговора, захтевати од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

О испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. од тач. 1) до тач. 4) ЗЈН-а, понуђачи као доказ могу доставити Изјаву из члана 77. став 4. ЗЈН-а, потписану и печатом оверену од стране овлашћеног лица понуђача, којом под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу потврђује испуњеност истих . Испуњеност услова везано за пословни, финансијски, технички и кадровски капацитет понуђачи, чланови групе понуђача, доказују на начин како је то дефинисано у конкурсној документацији и упутству.

Отварање понуда ће се обавити 04. октобра 2013. године у 12,30 часова у соби 336, на Факултету за физичку хемију.

Отварању понуда, без посебног позивања могу присуствовати овлашћени представници понуђача који су дужни да своја писмена овлашћења (са именом, презименом, ЈМБГ, бр. личне карте), потписана и оверена печатом од стране овлашћеног лица понуђача, предају комисији за јавне набавке пре отварања понуда.

Рок за доношење Одлуке о додели Уговора је: у року не дужем од 10 дана од дана отварања понуда.
Преузмите тендерску документацију
 

Универзитет у Београду, Факултет за физичку хемију
Студентски трг 12-16
11000 Београд
Тел: +381-11-3284012
Факс: +381-11-2187133

milos@ffh.bg.ac.rs