FFH Logo Univerzitet u Beogradu Fakultet za fizičku hemiju
Linkovi
  • TEMPUS
  • Kobson
  • eduroam
Početna → FFHNet → Pomoć → Interaktivna tabla (IOFH)

Uvod

U biblioteci Instituta za opštu i fizičku hemiju (blok C, 5. sprat) za nastavu se koristi interaktivna tabla StarBoard FX-TRIO-77E firme Hitachi. Tabla je uparena sa projektorom CP-RX93 iste firme.

Interaktivna tabla je u osnovi obična projekciona površina, nalik projekcionom platnu, na kojoj može da se prikazuje slika sa nekog projekcionog uređaja kao što su digitalni projektor ili grafoskop. Ono što izdvaja ovu tablu od običnog projekcionog platna je postojanje detektora pokreta koji može da detektuje prisutstvo i poziciju stranog tela (npr. prst, olovka, štap...) na površini table. Detektor efektivno zamenjuje računarski miš ili neki drugi pokazni uređaj pa se komunikacija s računarom može obavljati preko same table. Prstom, štapom ili nekim drugim predmetom sličnog oblika i veličine je moguće pomeranje kursora računarskog miša po radnoj površini, selekcija i otvaranje dokumenata i programa, rad s programima itd., odnosno, može da se obavlja sve ono što se inače obavlja pomoću računarskog miša.

Da bi se mogućnosti interaktivne table kao ulaznog uređaja maksimalno iskoristile, potrebno je koristiti StarBoard softver. U pitanju je softver koji između ostalog omogućava unos teksta i crteža preko interaktivne table obezbeđujući tako utisak rada kao sa klasičnom "zelenom" tablom. StarBoard softver se pokreće dvoklikom na inkonicu StarBoard Software koja se nalazi na radnoj površini.

U nastavku su dati materijali koji detaljno opisuju rad u StarBoard softveru, opisuju mogućnosti datog softvera i obezbeđuju pomoć u slučaju nastanka nekog problema. S obzirom na širok spektar mogućnosti StarBoard softvera, od predavača se zahteva i određen nivo improvizacije kako bi se mogućnosti interaktivne table i StarBoard softvera iskoristile na nove i kreativne načine a u cilju poboljšanja kvaliteta nastave.

Trening prezentacija

Trening prezentacija dolazi u obliku PowerPoint prezentacije i namenjena je osobama koje žele u kratkom roku da se upoznaju sa mogućnostima interaktivne table i StarBoard softvera. Osobama koje su već upoznate sa radom u StarBoard softveru, ova prezentacija može da posluži i kao odličan podsetnik. Prezentacija daje slikovit pregled svih važnijih mogućnosti StarBoard softvera i možete je preuzeti sa sledećeg linka:

Trening video snimci

Trening video snimci dolaze u obliku .exe datoteka čijim se pokretanjem dobija video reprodukcija (važi samo za Microsoft Windows operativne sisteme). Ovi video snimci su namenjeni osobama koje detaljno i praktičnim primerima žele da se upoznaju sa radom u StarBoard softveru. Sadržaj video snimaka je upotpunjen objašnjenjima od strane naratora. Trening video snimci su tematski izdeljeni a ukupno traju oko 3 sata. Preporučuje se svim početnicima i osobama koje se slabije snalaze s računarima da prvo odgledaju priložene trening video snimke a zatim po potrebi konsultuju i druge materijale koji su postavljeni na ovoj stranici. Trening video snimci mogu se preuzeti sa sledećih linkova:

"Online" priručnik

"Online" priručnik je namenjen osobama koje su u potrazi za nekim konkretnim informacijama u vezi interaktivne table i StarBoard softvera. Osobe koje naiđu na neki problem u radu sa interaktivnom tablom i/ili StarBoard softverom takođe trebaju da konsultuju ovaj priručnik jer nudi rešenja na neke česte probleme i odgovore na često postavljana pitanja. "Online" priručniku možete da pristupite iz samog StarBoard softvera ako kliknete na meni Help a zatim izaberete opciju StarBoard Help ili preko sledećeg linka: