FFH Logo Univerzitet u Beogradu Fakultet za fizičku hemiju
Linkovi
 • TEMPUS
 • Kobson
 • eduroam
Početna → FFHNet → Usluge → e-Mail

e-Mail

e-Mail (srp. Elektronska pošta, e-pošta) je jedan od osnovnih servisa Interneta. U pitanju je drugi najkorišćeniji servis Interneta posle veba (engl. WWW). Servis e-pošte omogućava slanje i primanje poruka (pisama) raznovrsnog sadržaja elektronskim oputem preko Interneta. Poslate poruke se čuvaju u elektronskom poštanskom sandučetu primaoca, koje se nalazi na njegovom serveru sve dok ih ne zahteva za prijem na lokalni računar. Na Fakultetu za fizičku hemiju, servis e-pošte je obezbeđen kako za zaposlene Fakulteta tako i za studente.

Zaposleni

Korisnicima koji su zaposleni na Fakultetu, ponuđena su dva načina pristupa servisu e-pošte:

 • Pristup preko internet pregledača (engl. internet browser), odnosno, preko tzv. Webmail interfejsa
 • Pristup preko nekog od klijenata za e-poštu (Mozilla Thunderbird, Outlook, Eudora, KMail itd.)

Webmail

Da biste pristupili svom elektronskom sandučetu koristeći Webmail, dovoljno je da iz svog internet pregledača posetite sledeći link:

Klijent za e-poštu

Slanje pošte omogućeno je preko SMTP protokola dok je dohvatanje pošte sa servera omogućeno preko IMAP i POP protokola. Preporuka je da koristite Mozilla Thunderbird klijent u kombinaciji sa IMAP protokolom.

Da biste ispravno konfigurisali Vaš klijent za e-poštu, potrebno je da unesete sledeća podešavanja:

 • SMTP server: smtp.ffh.bg.ac.rs (alternativno mail.ffh.bg.ac.rs)
 • SMTP port: 587 (STARTTLS) ili 465 (SSL)
 • IMAP server: imap.ffh.bg.ac.rs (alternativno mail.ffh.bg.ac.rs)
 • IMAP port: 143 (STARTTLS) ili 993 (SSL)
 • POP server: pop.ffh.bg.ac.rs (alternativno mail.ffh.bg.ac.rs)
 • POP port: 110 (STARTTLS) ili 995 (SSL)

NAPOMENA: Za SMTP, IMAP i POP server zahteva autentifikaciju i sigurnu (engl. secure) konekciju pa je potrebno „štiklirati“ odgovarajuće opcije u klijentu za e-poštu.

Studenti

U saradnji sa Računarskim centrom Univerziteta u Beogradu (RCUB), od školske 2015/2016. godine Fakultet je obezbedio studentske naloge za e-poštu pod domenom Fakulteta. Adrese e-pošte za studente su sledećeg oblika:

<korisničko_ime>@student.ffh.bg.ac.rs

Korisničko ime je identično korisničkom imenu na studentskim servisima (npr. 20150001@student.ffh.bg.ac.rs). Pristup servisu e-pošte obezbeđen je preko internet pregledača (engl. internet browser), odnosno, preko tzv. Webmail interfejsa. Studentske naloge e-pošte imaju svi studenti koji su upisali tekuću školsku godinu.

Webmail

Da biste pristupili svom elektronskom sandučetu koristeći Webmail, dovoljno je da iz svog internet pregledača posetite sledeći link:

Za korisničko ime (Username) potrebno je koristiti celu adresu e-pošte (npr. 20150001@student.ffh.bg.ac.rs). Nije dovoljno koristiti samo korisničko ime sa studentskih servisa (npr. 20150001). Za lozinku (Password) treba koristiti lozinku sa studentskih servisa. Lozinku možete dobiti u Studentskoj službi fakullteta.

Preusmeravanje e-pošte na lične adrese

Ako želite da vam se e-pošta poslana na vašu zvaničnu studentsku adresu automatski preusmerava na neku vašu ličnu adresu (npr. Gmail, Yahoo, Hotmail itd.) koju redovno koristite, to možete obaviti na veoma lak način prateći sledeće korake:

 1. Uđite na vaš nalog e-pošte preko Webmail interfejsa.
 2. U gornjem desnom uglu ekrana, kliknite na opciju Settings.
 3. U levom delu ekrana izaberite opciju Filters. Otvoriće se kolona Filters.
 4. U koloni Filters, kliknite na veliki znak "+" na dnu kolone. U desnom delu ekrana će se otvoriti forma za kreiranje filtera.
 5. U formi za kreiranje filtera, polje Filter name treba popuniti sa proizvoljnim imenom (npr. Preusmeravanje).
 6. U sekciji Filter Rules, izabrati opciju all messages.
 7. U sekciji Filter Actions, iz padajuće liste izabrati opciju Redirect message to a zatim u polje upisati željenu ličnu adresu na koju želite da vam bude preusmerena sva pošta.
 8. Za kraj, potrebno je kliknuti na dugme Save.

NAPOMENA: Studentski nalozi e-pošte su trenutno u probnoj fazi korišćenja i mogući su problemi u funkcionisanju istih. Ukoliko primetite neki problem ili vam treba pomoć, obratite se na kontakt adresu koja je navedena na dnu stranice.

NAPOMENA: Lozinke za pristup studentskim nalozima e-pošte se automatski sinhronizuju sa lozinkama za pristup studentskim servisima na dnevnom nivou (svakog dana posle ponoći). U slučaju promene lozinke za pristup studentskim servisima, nova lozinka neće postati aktivna za pristup studentskom nalogu e-pošte sve do ponoći istog dana. Automatska sinhronizacija je trenutno u test fazi a nakon test perioda očekuje se smanjenje intervala sinhronizacije tako da će lozinke biti češće sinhronizovane. Pri sinhronizaciji se uzima u obzir promena statusa studenta tako da može da se desi da neki studenti izgube ili dobiju pravo korišćenja studentskog naloga e-pošte u zavisnosti kako im se promenio status.

Kontakt

 • admin (AT) ffh.bg.ac.rs