FFH Logo Univerzitet u Beogradu Fakultet za fizičku hemiju
Linkovi
  • TEMPUS
  • Kobson
  • eduroam
Početna → FFHNet → Usluge → VPN

VPN (Virtual Private Network, srp. Virtuelna privatna mreža) je usluga koja korisnicima između ostalog omogućava siguran pristup svojim ličnim računarima na fakultetu od kuće ili sa nekog drugog mesta kao i pristup nekim servisima koji su dostupni samo sa akademske mreže kao što je npr. KoBSON.

Za više informacija o tome kao se koristi VPN servis, čemu služi i kako se konfiguriše VPN klijent program, posetite sledeći link:

Korisnička imena (username) i lozinke (password) za pristup VPN-u su iste kao za pristup eduroam servisu.

Kontakt

  • admin (AT) ffh.bg.ac.rs