fakultet internet

 

 

 

studije 1 godina

Opšti kurs fizičke hemije I
Matematika I
Uvod u strukturu materije
Uvod u laboratorijski rad

Predmeti izbornog bloka 1:
Praktikum iz matematike za fizikohemičare
Istorija i filozofija prirodnih nauka

Opšti kurs fizičke hemije II
Hemijska termodinamika
Fizika I
Neorganska hemija

Predmeti izbornog bloka 2:
Praktikum iz koriščenja računara
Uvod u fizičku hemiju životne sredine
Engleski početni

 

 

© 2007 Univerzitet u Beogradu, Fakultet za fizičku hemiju