fakultet internet

 

 

 
studije 2 godina

Matematika II
Fizika II
Klasična analitička hemija
Engleski jezik 1

Predmeti izbornog bloka 3:
Metodika nastave
Koloidi

Atomistika
Fizika III
Organska hemija
Engleski II

Predmeti izbornog bloka 4:
Hromatografija i separacione metode
Prektikum iz analitičke hemije
Uvod u fizičku hemiju životne sredine

 

 

© 2007 Univerzitet u Beogradu - Fakultet za fizičku hemiju