fakultet internet

 
 

 

 
studije 4 godina
 

Sedmi semestar

Kvantna hemija
Biofizička hemija I
Matematičke metode u fizičkoj hemiji

Predmeti izbrnog bloka 6 (izbor dva predmeta):
Forenzička fizička hemija
Fizička hemija makromolekula
Fizička hemija fluida
Instrumentalna analiza
Pedagogija**
Psihologija**

Osmi semestar

Fizičkohemijska analiza

Fizička hemija čvrstog stanja

Završni rad (Diplomski rad)***

**Modul predmeta koje biraju studenti koji žele da se bave nastavom

 

 

© 2011 Univerzitet u Beogradu - Fakultet za fizičku hemiju