fakultet internet

 

 

 
 
 

Raspored prostorija

 

  prizemlje podrum
 

 

Legenda:  

(350) - Laboratorija za molekulsku spektrohemiju i biofizičku hemiju  
(251) - Laboratorija za radiohemiju i hemijsku kinetiku  
(263) - Laboratorija za Opšti kurs fizičke hemije  
(252) - Laboratorija za atomsku spektrohemiju  
(268) - Laboratorija za hemijsku termodinamiku i elektrohemiju  
(258) - Računarska laboratorija  
(274) - Laboratorija za fizičku hemiju čvrstog stanja i atomistiku  
(276) - Laboratorija za fizičku hemiju

 

 

© 2007 Univerzitet u Beogradu - Fakultet za fizičku hemiju