fakultet internet

 
 

 

 
 


pogledajte video

Konkursi

Vizija Fakulteta za fizičku hemiju je da pruži studentima znanja i razvije sposobnosti da znanja i veštine koriste i razvijaju tokom čitavog života, baveći se fizičkom hemijom ili disciplinama koje su joj srodne. Prateći dinamične promene u naučnom i tehnološkom razvoju i promene u obrazovanju, fakultet izlazi u susret potrebama za novim kompetencijama generacija koje će profesionalno delovati u našoj, ali i evropskoj sredini. Osavremenjeni, i izmenjeni programi potpuno su prilagodjeni Bolonjskoj deklaraciji i studijama u zemljama Evropske unije. Zemlje potpisnice deklaracije, pa i naša zemlja, na taj način omogućavaju svojim svršenim studentima priznavanje diploma u svim zemljama Unije i mobilnost tokom studija i posle njih. Fakultet za fizičku hemiju, u školskoj 2009/2010. godini nudi akademske studije u tri ciklusa 4+1+3 godina, BSc/MSc/PhD (u ukupnom trajanju od 4/5/8 godina). Uveden je sistem ECTS bodova pa svaka godina studija ima 60 ECTS bodova.

Fakultet za fizičku hemiju - INFO video

Youtube video 1
Youtube video 2
Youtube video 3

Kontakt

Linkovi

 

 

© 2013 Univerzitet u Beogradu - Fakultet za fizičku hemiju